Konsultationer

Vores personale indgår aktivt i udredning, behandling og opfølgning

Det betyder, at du kan møde både sygeplejersker, sekretærer, uddannelseslæger og praksisassistenter i klinikken og i telefonen.

 

Konsultationer i klinikken

Vi har åben i klinikken, dagligt efter aftale, i tidsrummet kl. 08.00-16:00, onsdag har vi åben til kl. 17.00.
Der er gennemsnitligt afsat hele 15 minutter pr. konsultation inkl. tidsforbrug til journalskrivning etc.
Har du flere og større problemer, kan du aftale fornyet konsultation en anden dag.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen bedes du ved tidsbestilling oplyse henvendelsesårsagen.
Ring venligst vedrørende tid til akutte problemer, attester, børneundersøgelser og årskontroller.

 

Elektronisk kontakt til klinikken

Via vores hjemmeside kan du som patient i klinikken:

 • Forny din faste medicin (dog ikke vanedannende medicin)
 • Bestille en tid (IKKE akutte tider)
 • Skrive en kort besked til lægen.
 • Det er ikke længere muligt at fremsende vedhæftede filer, da Regionen ikke ønsker denne mulighed

Med ”Min Læge” app’en kan du bl.a. se:

 • Oplysninger om din egen læge (kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser)
 • Lægevagten (ring til lægevagten i din region – uden for din læges åbningstid)
 • Aftaler med egen læge (se dine tidligere og kommende aftaler)
 • Indbakke (se din e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar)
 • Medicin (viderestilling til app’en Medicinkortet)
 • Vaccinationer (se dine udførte og anbefalede vaccinationer i DDV – Det Danske Vaccinationsregister.) Du kan selv printe liste med vacciner.
 • Påmindelser om vaccinationer, aftaler mv.
 • Henvisninger (se aktuelle henvisning fra din læge)
 • Forløbsplaner
 • Diagnoser (se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og diabetes)
 • Videokonsultation
 • Booking af tid hos egen læge
 • Adgang til prøvesvar fra din læge

 

Online booking

Der er mulighed for at booke via ”Min Læge” app’en eller via selvbetjening. Der kan dels bookes videotider men også fremmøde tider.
Tiderne skal godkendes af os inden du kan være sikker på den er accepteret.

Du kan finde hjælp til at starte videokonsultationen her.

I ferier er der begrænset antal online tider.

 

Åben laboratorie “åben lab”

Åben lab. er blodprøvetagning, som er en service vi tilbyder vores patienter, efter forudgående aftale med enten læge, sygeplejerske eller sekretæren, så de relevante prøver er bestilt.
Blodprøver og EKG er uden tidsbestilling.

Åbningstid for åben lab.: mandag til torsdag mellem kl. 08-10.15.
Aldrig fredag!

Patienten kører sit kort igennem “kortlæseren” og der vil stå på skærmen, at “du ikke har reserveret tid, kontakt venligst receptionen”. Det behøver du dog ikke, da fremmødet netop er uden tidsbestilling.
Tag blot plads i venteområdet, og du kaldes ind.

Åben lab. har lukket som følger:
Skolernes ferier (dvs uge 7, dagene op til påske, sommerferie (uge 27 og 32 inkl. begge uger), uge 42 og dagene lige før jul samt mellem jul og nytår).
Skal du have taget en blodprøve, i den periode vores Åben lab. har lukket, bedes du ringe ind og planlægge tid hos vores klinikassistenter eller sygeplejersker.
Besøg
Vi kommer på besøg efter aftale med lægen ved sygdom, hvor patienten pga. helbredet/sygdommen ikke kan komme i konsultationen. Besøg er en lægelig beslutning.

 

Plejehjemslæge

Lægeklinikken fungerer aktuelt som fast plejehjemslæge på Stenslund centeret. Vi kommer ugentligt på besøg, hvor vi besøger de beboere, der har brug for det efter aftale med plejehjemmets personale.

Åbningstider

error: