Attester

Arbejdsgiver ønsker sygeattest

Som udgangspunkt skal der anvendes en mulighedserklæring, som udarbejdes af din arbejdsgiver og dig i fællesskab. Efterfølgende kan ved behov denne attesteres hos os.
Hvis dette fravælges, kan vi lave en såkaldt frihåndsattest. Det er arbejdsgiveren, som betaler for disse attester, men patienten skal lægge ud.
Læs mere her.

 

Kommunen ønsker attest

Du får besked fra kommunen, og du skal selv bestille tid til sådan en attest – gør dette i god tid inden fristens udløb. Oplys ved bestilling, hvilken type attest det drejer sig om (typisk ”LÆ” og et nummer).
Hvis det drejer sig om en længere attest LÆ145 ”generel helbredsattest” eller LÆ 265 ”lægeattest til rehabiliteringsteam” bedes du udfylde dette skema før du kommer.
Det er kommunen, der betaler for disse attester.

 

Forsikringsselskab ønsker attest

Forsikringsselskabet kan bede om forskellige attester i forbindelse med skader og erstatning. Når du bestiller tid bedes du oplyse hvilken type attest det drejer sig om (typisk ”AES” og et nummer). Se om der er noget, du selv skal udfylde.
Det er forsikringsselskabet, der betaler disse attester.

 

Kørekortsattest

Du bedes på forhånd digitalt oprette side 1 af kørekortsattesten, og senest dagen før lægeundersøgelsen, så vi kan nå at få den.
Ved udstedelse af nyt kørekort eller fornyelse hos visse personer, skal du have lavet en lægeattest. Omfanget af attesten afhænger af, om du har kroniske sygdomme eller andre problemstillinger, der skal tages hensyn til.

Det er ikke længere nødvendigt at have et pasfoto med.
Du kan betale for din kørekortsattest med dankort, kontanter eller med MobilePay – SE PRISER HER.

Andre attester

Det kan dreje sig om helbredsattester hos raske, attester til skole, forsvaret, SU styrelsen eller attester i forbindelse med særlige former for arbejde. Det er forskelligt, om du selv skal betale.
Kontakt os for tidsbestilling eller spørgsmål.

Åbningstider

error: