Børneundersøgelser og vaccinationer

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen eller tilsvarende fagperson. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Vi mener dog, det imidlertid er meget vigtigt for jeres barns og samfundets sundhed, at I tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser, og at vaccinationsprogrammet følges.

Lægen og sygeplejersken kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der kan være bivirkninger.

HUSK venligst at medbringe dit barns sundhedskort. Vaccinationer oploades på Det Danske Vaccinationsregister (DDV), hvorfra du selv kan lave print ved behov.

Tid til børneundersøgelse bedes bestilt i god tid.

Hvis du er usikker på dine børns vacciner, kan det ses på: www.fmk-online.dk (samme som DDV) med forældre/værges Mitid.

Åbningstider

error: